LAHJOITUSKOHDE

Lahjoituskohteemme muuttuvat vuosittain. Ensimmäisen vuoden lahjoituskohteeksi valitsimme AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiön.

Joka vuosi Suomessa sairastuu syöpään noin 150 alle 15-vuotiasta lasta, eli lähes joka toinen päivä yhdellä lapsella todetaan syöpäsairaus. Sairauden toteamishetkestä lähtien perheen arkea siivittävät suru ja pelko, mutta myös toivo. Vuosittain joka viides syöpään sairastunut lapsi menehtyy. Yli 60% selviytyneistä kärsii jossain elämän vaiheessa syövästä ja sen hoidoista aiheutuvista myöhäishaitoista. Tämän vuoksi hoitoja on edelleen kehitettävä, jotta joskus voimme saavuttaa 100% parantumisen. Tästä syystä haluamme tukea Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiötä. Aamu Säätiön tehtävänä on mahdollistaa syöpään sairastuneille lapsille maailman paras hoito ja sen myötä terve aikuisuus.


Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö syntyi ammattilaisten tahdosta auttaa. Suomen lastensyöpälääkäreiden aloitteesta vuonna 2012 käynnistettiin hanke, jonka tavoitteena oli perustaa kansallisesti toimiva säätiö tukemaan lahjoitusvaroin Suomessa syöpää sairastavien lasten lääketieteellisen hoidon kehitystä. He loivat säätiölle sisällön ja huolehtivat edelleenkin, että säätiö noudattaa toiminnassaan siltä vaadittuja sääntöjä, sijoittaa kerätyt varat oikein, jakaa varoja oikeudenmukaisesti, noudattaa avoimuuden toimintaperiaatteita
sekä puhuttelee lahjoittajia ja yhteiskuntaa selkeästi ja nykyaikaisesti.


Lahjoitamme tilikauden voitostamme 40% Aamu Suomen Lasten  Syöpäsäätiölle: www.aamusaatio.fi