VASTUULLISUUS

Tärkein kriteeri vaatteiden valmistajaa valitessamme oli, että tuotteet on valmistettu ekologisesti. Toivomme, että vaate tuo iloa käyttäjälleen ja kestää käyttäjältä toiselle.

Suomessa suunnittelemamme vaatteet valmistetaan GOTS -sertifioidusta luomupuuvillasta Kiinassa. Myös vaatteet valmistavalle tehtaalle on myönnetty GOTS -sertifikaatti (Luonnonmukaisten tekstiilien maailmanlaajuinen standardi -sertifikaatti) sekä GRS sertifikaatti (Maailmanlaajuinen kierrätysstandardi -sertifikaatti).

Haluamme, että tuotteemme on valmistettu vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Tämä tarkoittaa, että luomupuuvillan viljelyssä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita. Yrityksen omalla lisenssinumerolla on myös mahdollista jäljittää vaatteet valmistaneen tehtaan tiedot. GOTS-lupanumeron löydät tuotteen pesulapusta.GRS (sertifikaatti numero: 1216/GRS/2021/01)
GRS:n tavoitteena on lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteissa sekä vähentää tuotannosta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Sertifikaatilla varmistetaan, että lopputuotteen materiaalit ovat todella kierrätettyä, ja tuotteita käsitellään kestävämmin. GRS kohteiden on täytettävä tiukat sosiaaliset ja ympäristövaatimukset. Kemikaaleja, joista voi aiheutua haittaa ihmisille tai ympäristölle, ei saa käyttää GRS-tuotteissa.
Sertifikaatin edellytyksenä on, että tuote sisältää vähintään 20 % kierrätettyä materiaalia. Jokainen tuotantovaihe tulee olla sertifioitu, alkaen kierrätysvaiheesta ja päättyen valmiiseen tuotteeseen.
Ammattimainen, kolmannen osapuolen sertifiointielin tarkastaa toimitusketjun jokaisen vaiheen.

GOTS (sertifikaatti numero: EGL/254396/1369608/1)
GOTS on maailmanlaajuinen luomusertifikaatti, jota valvoo riippumaton taho. GOTS arvioi tekstiilien jalostusta ja tuotantoa sekä ekologisten että sosiaalisten kriteerien perusteella, koska se on ainoa tapa rakentaa aidosti kestävää tekstiiliteollisuutta. Tämä tarkoittaa, että GOTS:n mukaisessa arvioinnissa tarkastellaan huolellisesti jokaista tuotantovaihetta käytetyistä kemikaaleista aina työntekijöiden eettiseen kohteluun asti. Yritykselle myönnetään GOTS
sertifikaatti vain jos kaikki standardin kriteerit raaka-aineen viljelystä aina lopputuotteeseen asti toteutuvat sääntöjen mukaisesti.
Tärkeimpiä sosiaalisia kriteereitä, joita GOTS -sertifioiduilta yrityksiltä vaaditaan, ovat lapsityövoiman kieltäminen, turvalliset ja hygieeniset työolot, syrjinnän poistaminen, oikeudenmukainen ja toimeentuloon riittävä palkka, säännölliset työajat sekä oikeus työehtosopimusneuvotteluihin.