Miksi yksityistä rahoitusta tarvitaan lasten syövän hoidon tutkimuksessa?

Miksi yksityistä rahoitusta tarvitaan lasten syövän hoidon tutkimuksessa?

Miksi on tärkeää, että tuemme lasten syövän hoidon tutkimusta?

Tiesitkö? Syöpää sairastavia lapsia ei Suomessa ilman yksityistä rahoitusta kyetä hoitamaan viimeisimmällä ja uudenaikaisimmilla hoito-ohjelmilla. Vaikka lääketiede on kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana, edelleen lähes 20% syöpään sairastuneista lapsista menehtyy.

Aamu-säätiön toiminnalle on selkeä yhteiskunnallinen tarve. Lasten syöpähoidot ovat lääketieteellisesti vaativia, ja ne edellyttävät jatkuvaa kehittämistä sekä mukanaoloa niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimus- ja hoidonkehitysprojekteissa. Lasten syöpä- ja veritautihoidot perustuvat pääosin kansainvälisesti kehitettyihin hoito-ohjelmiin, jotka pohjautuvat kliinisiin huippututkimuksiin. Vain näissä hoito-ohjelmissa mukana oleminen mahdollistaa ensiluokkaisen hoidon toteuttamisen ja kansainväliset laatukriteerit täyttävän toiminnan ylläpitämisen.

Ennen lääkärit ovat saaneet hoito-ohjelmia lähinnä tutkimusprojekteihin kuuluvilta kollegoiltaan, vaikka suomalaiset keskukset eivät ole virallisesti rekisteröityneet näihin ohjelmiin. Tilanne on kuitenkin olennaisesti muuttunut kansainvälisten tiukentuneiden kriteerien ja EU:n valvonnan vuoksi. Ohjelmia ei ole mahdollista saada käyttöön ilman virallista rekisteröitymistä mukaan kyseisiin hankkeisiin, joissa mukana oleminen vaatii huomattavia taloudellisia resursseja.

Vaarana on, että suomalaisia syöpää sairastavia lapsia ei enää kyetä hoitamaan uudenaikaisimmilla syöpähoito-ohjelmilla. Samanaikaisesti kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että hoitotutkimuksissa mukana olevien sairaaloiden hoitotulokset ovat merkittävästi paremmat. Tähän haasteeseen ei pystytä mitenkään vastaamaan pelkästään julkisen rahoituksen turvin eikä hoitotyön kehitys voi siten saavuttaa parasta tasoaan Suomessa ilman yksityistä rahoitusta.

Ilman Suomessa tehtävää kliinistä tutkimusta, uusimmat hoidot olisivat käytössä vasta vuosia muita tutkimuksiin osallistuvia maita myöhemmin. Aamu Säätiön jatkuva varainhankinta kanavoi lahjoitukset suoraan hoitotutkimuksiin. Polku lahjoituksesta rahoitukseen on poikkeuksellisen suora.

Lasten yleisimpiä syöpiä ovat akuutit leukemiat, aivokasvaimet, lymfoomat ja neuroblastooma. Diagnoosihetkellä suurin osa lasten kiinteistä syövistä on jo suuria ja ne ovat usein lähettäneet etäpesäkkeitä. Onneksi hoitojen yhdistelmät tehoavat yleensä varsin hyvin lasten syöpiin, kuitenkin edelleen joka viides syöpään sairastunut lapsi menehtyy. 

Syöpähoidot ovat raskaita ja aiheuttavat myöhäisiä sivuvaikutuksia, joita ovat mm. hedelmällisyyden alentumista, sydän- ja verisuonisairauksien lisääntymistä sekä kehitys- ja oppimishäiriöitä sekä psykososiaalisia haittoja. Todellisuus on, että lapsena syövän sairastaneista ja siitä parantuneista yli 60 % kärsii jossain elämän vaiheessa hoidoista johtuvista myöhäishaitoista.

Aamu-säätiön toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää lasten veri- ja syöpäsairauksien hoidon kehittämistä ja tieteellistä tutkimusta. Tarkoituksena on lisäksi tukea ja edistää veri -ja syöpäsairaiden lasten hoitoa ja kuntoutusta sekä muutoin tukea näitä lapsia ja heidän läheisiään. Aamu Säätiö haluaa taata syöpään sairastuneille suomalaislapsille kansainvälisestikin tarkasteltuna parhaan mahdollisen hoidon ja täyden elämän. 

Lasten syövän aiheuttajat eivät ole lääketieteen tiedossa. Lasten syövät eivät johdu elintavoista, kuten joskus saattaa olla aikuisten syöpien kohdalla. Emme voi siis mitenkään tietää, koska syöpä koskettaa läheltä. Meidän kaikkien tukea tarvitaan, jotta tulevaisuudessa yhdenkään lapsen ei tarvitsisi menehtyä syöpään.

Ostamalla JOY:n vaatteita et vain osta mitä tahansa vaatetta vaan annat samalla tärkeän tuen lasten syövän hoidon tutkimukselle ja tuot iloa syöpää sairastavien lasten elämään. Lähde kanssamme muuttamaan muotiteollisuutta kohti merkityksellisempää suuntaa. Kiitos, että välität!

Rakkaudella,

Emmi & Jaana

 

Lähteet: 

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö (aamusaatio.fi)

Kaikki syövästä Syöpäjärjestöt (kaikkisyovasta.fi)

 

Back to blog